Lakossági energetikai pályázat

Megjelentek a lakossági pályázat (energetikai hitel) feltételei.

Lakossági energetikai hitelMiután az Otthon Melege lakossági pályázat egy nap alatt elfogyott, sokan várták már a lakosság számára elérhető új energetikai pályázatokat és támogatásokat. A friss tendenciák alapján a vissza nem térítendő támogatások helyett ma már a kedvezményes hiteleket részesítik előnyben a pályázat kiírói. A hitel mellett az is elveheti a kedvét az érdeklődőknek, hogy több, mint 30 oldalas a hitelkérelem és hatalmas mennyiségű dokumentumot kell beszerezni, valamint komoly költségei is vannak a pályázatnak.

Az előzetes számítások szerint Pest megyében 3000, Pest megyén kívül 21000 lakóépület felújítását teszi lehetővé ez a pályázat. A magánszemélyek által igényelhető maximális összeg 10 millió Ft, a társasházaknál ez az összeg lakásonként 7 millió Ft.

A pályázathoz szükség van minimum 10% önerőre.

A lakossági pályázat beadási határideje április 24.

A pályázat alap információi:

 • Az igénylő házastársa vagy élettársa is adóstársként bekerül a hitelbe
 • Ha az igénylő a kölcsön lejárata előtt eléri a 75 éves életkort, még egy személyt be kell vonni a szerződésbe, akire ez a feltétel nem teljesül
 • Energetikai szakértővel és a kivitelezővel is egyeztetni kell a terveket
 • Előfinanszírozási lehetőség nincs, vagy utófinanszírozással vagy szállítói finanszírozással valósítható meg a projekt
 • Ha a kölcsön összege nem éri el a 2 millió forintot, akkor nem kötelező biztosítékot adni, egyébként az ingatlant (alacsony érték esetén még egy ingatlant is) kötelező bevonni

A beszerzendő dokumentumok:

 • Jövedelemigazolás
 • Tulajdoni lap
 • A felújítást megelőző állapotra vonatkozó energetikai tanusítvány (2016 január 1 előtti dátumú elavultnak számít.)
 • Elő-energetikai tanusítvány a tervezett állapotra és energia szakértői nyilatkozat
 • Csak az MFB által elfogadott, Szakértői Listán szereplő értékbecslőtől származó 90 napnál nem régebbi értékbecslés
 • Közüzemi szolgáltatóktól beszerzett igazolás tartozásmentességről
 • 30 napnál nem régebbi köztartozásmentességi igazolás
 • Egy teljes évet lefedő időszakról szóló fűtési célú energiaszámla vagy tüzelőanyag beszerzésről számla
 • A projekt költségszámlái és ezek összesítője

A sok papírmunka és utánajárás ellenére két esetben még így is lehet értelme a pályázatnak:

Ha csak napelem rendszerre van szükség és modern az épület, akkor nincs szükség ingatlanfedezetre, ezért a költségek alacsonyabbak. (Ezzel talán kompenzálni lehet azt a hibát, ami a korábbi lakossági pályázatban kikerülhetővé tette a megújuló energia használatát.)

Ha olyan rossz állapotú az ingatlan, hogy nagy összegű és sok mindenre kiterjedő felújításra van szükség, mert akkor a költségek eloszlanak.

Forrás: SolarSide